Thyregod

Indbyggertal (2016)

1.321 personer

Boligudbygning (2012-2016)

2 stk.

Restrummelighed

186 boliger

Nye udlæg

0 boliger

Thyregod er usædvanlig blandt kommunens mindre bysamfund ved en stor arbejdspladsdækning, hvilket især skyldes Velux, der har en stor fabrik i byen. En anden stor virksomhed er Tim Thyregod. Byen ligger også tæt på mange arbejdspladser i Brande og Ikast. Thyregod nyder godt af en stærk detailhandel i Give.

Trafikalt har byen fordele af togbetjening og ny motorvej til Herning tæt på, ligesom der også er kort afstand til enestående naturområder omkring Gudenåen og Skjern Å's udspring.

Thyregod rummer også Center Thyregod som er et fritids- og kursuscenter, der bl.a. rummer badeland, kultursal og konferencefaciliteter.

Thyregod er oprindeligt en mindre landsby, som i forbindelse med forlængelsen af banen fra Give til Struer i 1914 udviklede sig til en stationsby. Området omkring stationen udgør et bevaringsværdigt miljø med flere bygninger i den stil, der kaldes bedre byggeskik.

Det drejer sig bl.a. om stationsbygningen fra 1914 og lægeboligen fra 1919. Stationsbygningen er ikke længere i brug, men er rimeligt intakt og har stor kulturhistorisk værdi. Lægeboligen er også velbevaret. Der er gennemført gaderumsforbedring i Borgergade. Bebyggelsen består af sammenbyggede huse i 1½-2½ etage, typisk opført i årene efter jernbanens åbning. Husenes vedligeholdelsestilstand varierer noget.

Vejle Kommune har i 2009 i samarbejde med beboerne udarbejdet et landsbyprogram, der peger på, hvilke tiltag der skal til for at udvikle Thyregod. Landsbyprogrammet kan ses her.