Mål for Smidstrup

  • Bevare gadebilledet i hovedgaden med den karaktergivende beplantning og bebyggelse.

  • Udfylde med boliger til erstatning for nedslidte erhvervsbygninger mod Håstrupvej.

  • Bevare grønningen midt i landsbyen.