Mål for Skibet

  • Udlægge stisystemer, der sikrer sammenhæng mellem de nye boligområder, skoleområdet og Bindeballestien.

  • Etablering af dagligvarebutik.

  • Udbygning med boliger tæt på Vejle og med god adgang til Billund via motortrafikvejen.