Mål for Skærup

  • Forbedre mulighederne for sikker krydsning af hovedvejen (kræver statens medvirken).

  • Bevare forten og gadekæret i Skærup Nederby.

  • Bevare det gamle mejeri.