Skærup

Indbyggertal (2016)

498 personer

Boligudbygning (2012-2016)

0 stk.

Restrummelighed

42 boliger

Nye udlæg

0 boliger

Byen rummer en del mindre virksomheder og en turistattraktion i form af Skærup mini-zoo. Der er således også et vist udbud af arbejdspladser. Bortset fra en servicestation, er der ingen detailhandel eller servicefunktioner i byen. Boligtilvæksten har i de seneste år været beskeden og der udlægges ikke nye boligområder.

Byen er opstået som en landsby bestående af Skærup Overby og Skærup Nederby. Byen har i kraft af beliggenheden ved hovedvejen i slutningen af 1800-tallet fået nogle servicefunktioner og senere en vis bolig- og erhvervsudbygning. Øst for hovedvejen ligger Skærup Nederby med den velbevarede forte og gadekæret. Ud mod hovedvejen ligger det gamle mejeri, som i dag anvendes af en cateringvirksomhed og som i alt væsentlighed er bevaret.