Mål for Ny Højen

  • Bevare kontakten til landskabet og Højen Å i forbindelse med udbygning.

  • Bevare naturværdier og kulturmiljø i forbindelse med udbygning.

  • Udbygning af boligområde.