Landsbyer

Vejle Kommune har kortlagt landsbyerne i Temaplan for mindre landsbyer i 2012. Fem af landsbyerne er vurderet til at rumme særlige bevaringsværdier. Det drejer sig om Brøndsted, Gl. Højen, Ravning, Sellerup og Ådal. For 3 af landsbyerne, Ravning, Gl. Højen og Sellerup, vil der blive udarbejdet bevarende lokalplaner.

For at bevare de særlige bevaringsværdier, er der i rammerne for Ravning, Gl. Højen og Ådal indsat bestemmelser i forhold til opsætning af solceller. Ansøgninger om opsætning af solceller i Brøndsted og Sellerup vil blive behandlet med udgangspunkt i disse bestemmelser.

Foruden de afgrænsede landsbyer er der en række andre landsbyer/steder som er beskrevet i temaplan for mindre landsbyer fra 2012. Det drejer sig om Bindeballe Stationsby, Brøndsted, Lindeballe, Rands, Riis, Ringive, Sellerup, Uhe og Åst.

Retningslinjen gælder kun for de afgrænsede landsbyer. For de afgrænsede landsbyer er der foretaget en vurdering af, hvor grænsen mellem by og land skal gå af hensyn til de øvrige areal- og beskyttelsesinteresser. Inden for landsbyafgrænsningen, kan der efter en konkret vurdering bygges boliger.

Landsbyafgrænsningerne er blevet til gennem en temaplan, som blev udarbejdet og vedtaget i 2010-2012. I temaplanen finder du de uddybende beskrivelser af den enkelte landsby illustreret med kort og fotos.

pdf Temaplan for mindre landsbyer - Tillæg nr. 34.pdf (39.7 MB)