Mål for Jerlev

  • Fastholde levende hegn og diger ved planlægning af nye områder.

  • Udvikle nye boligområder i den sydlige del af byen.