Jerlev

Indbyggertal (2016)

683 personer

Boligudbygning (2012-2016)

5 stk.

Restrummelighed

139 stk.

Nye udlæg

0 boliger

Jerlev er oprindeligt en stjerneudskiftet landsby, der har udviklet sig til en landevejsby. Stjerneudskiftningen kan fortsat ses på de levende hegn og diger mellem markerne. Det er vigtigt at bevare sporene af stjerneudskiftningen. Byen har købmand, kro og forsamlingshus. Den tidligere skole ligger i udkanten af byen. Jerlev hører i dag til Ødsted Skoledistrikt.

Et større område ved Jerlev er i Region Syddanmarks råstofplan udpeget til råstofgraveområde (grus). Det betyder, at nogle af de udlagte arealer i kommuneplanen til boligområder først kan udbygges, når grusforekomsterne er udnyttet.