Mål for Grejs

  • Udbygge byen på baggrund af Helhedsplan for Grejs med respekt for byens identitet som landsby.

  • Bevare sporene af stjerneudskiftningen.

  • Bevare landbrugsbygningerne f.eks. ved genanvendelse til nye formål.

  • Bevare det åbne land mellem Grejsdalen og byen.

  • Bevare landsbygadernes uformelle og grønne karakter.

Rækkefølge for byudvikling

Rammeområde 13.B.3 skal udnyttes før rammeområde 13.B.5. Området skal udbygges i 2-3 etaper fra øst mod vest.