Mål for Gravens og Ågård

  • Udbygge med et nyt boligområde mod syd.

  • Bevare den tætte bebyggelsesstruktur omkring Bramdrupvej gennem Ågård og Gravens.

  • Bevare de store træer nord for frimenighedskirken i Ågård.

  • Bevare udsigten fra hovedgaden mod det åbne land og Fønixborg Skov.

  • Synliggøre åerne på tværs af Bramdrupvej.

  • Værne om de historiske spor af Egtvedbanen ved byudvikling omkring Gravens.

  • Bevare landskabstræk i form af åløb, moser og enge.

  • Styrke oplevelsen af hovedgaden.