Mål for Gadbjerg

  • Søge standsningssted på jernbanen genåbnet.

  • Fastholde grøn landskabskile mellem Gadbjerg og Tofthøj.

  • Bevare det åbne land omkring landsbyen.

  • Styrke oplevelsen af hovedgaden.

  • Bevare det åbne land mod skoven.