Gadbjerg

Indbyggertal (2016)

733 personer

Boligudbygning (2012-2016)

33 stk.

Restrummelighed

85 stk.

Nye udlæg

0 boliger

Gadbjerg består dels af landsbyen med en række gårde omkring kirken og dels af stationsbyen, der naturligt er koncentreret omkring banens krydsning med vejen. Stationen er nedlagt for år tilbage. Vejle Kommune vil arbejde for, at den genåbnes.

De 2 bydele er adskilt af et engområde øst for vejen. På vestsiden er de 2 bydele vokset sammen. Et lille stykke åbent land syd for stadion giver en god kontakt mellem landsbyen og landskabet. Fra den sydlige del af hovedgaden er der kig til skovbrynet på Refstrup Skov.

Den centrale del af hovedgaden med den sammenhængende bebyggelse tæt ud til vejen er et velbevaret stationsbymiljø, hvor vejen ikke er blevet udvidet og husrækkerne er intakte.

Der er fortsat enkelte butikker og en kro i stationsbyen. Det er forsat Vejle Kommunes ønske, at Gadbjerg genåbnes som standsningssted på strækningen af den planlagte forbindelse mellem Jelling og Billund.

Vejle Kommune har i 2009 i samarbejde med beboerne udarbejdet et landsbyprogram. Der er allerede gennemført flere projekter med udgangspunkt i landsbyprogrammet. Landsbyprogrammet kan ses på www.vejle.dk/landsbyprogram.