Mål for Gårslev

  • Bevare landsbykarakteren.

  • Udbygge turismen i området med udgangspunkt i campingpladserne og sommerhusområderne.