Mål for Brejning og Kellers Park

Brejning

  • Forbedre oplevelsen af ”det gamle centrum” omkring Borgergade og det nye Center i Søndergade.

  • Fastholde de grønne kiler og oplevelsen af landskabet.

  • Udnytte de rekreative muligheder i området ved at binde funktionerne sammen med stier m.v.

  • Udvikle nye bosætningsmuligheder med tilhørende faciliteter nær Gauerslund Skole.

Kellers Park

  • Bevare kulturmiljøet i Kellers Park.

  • Bevare landskabet og parken i sit eksisterende udtryk. Det vil sige, at der som hovedregel ikke må foretages ændringer i terræn og beplantning. Dette kan kun tillades ved eventuelle naturgenopretningsprojekter.

  • Tilpasse ny bebyggelse, anlæg og beplantning til det eksisterende terræn.

  • Sikre offentlig tilgængelighed til fritidsområder og naturområder og bevare karakteren af disse.

  • Etablere et offentligt tilgængeligt stisystem.