Brejning

Indbyggertal (2016)

2.878 personer

Boligudbygning (2012-2016)

152 stk.

Restrummelighed

75 stk.

Nye udlæg

228

Beliggenheden i det meget kuperede terræn ned mod Vejle Fjord er utvivlsomt Brejnings største aktiv som by. Omdannelsen af De Kellerske Institutioner (DKI) til boliger, erhverv og fritidsformål.

Historisk er det primært DKI, der har været med til at sætte byens vækst i gang. DKI grundlagdes i 1865 af teologen Christian Keller. I 1899 flyttede den til Brejning, som dengang var en lille landsby. Bygningerne er opført over en lang periode, med hovedvægten omkring 1900 og hele komplekset udgør et vigtigt kulturmiljø.

Det er vanskeligt at opfatte Brejning som én by. Det skyldes dels, at bebyggelsens karakter er meget forskellig, og dels at landskabet skærer sig ind imellem de forskellige dele. Der er mange flotte oplevelser af landskabet fra bl.a. Stationsvej, Borgergade/Chr. Kellersvej og H.O. Wildenskovsvej.

Byen kan opdeles i disse kvarterer:

  1. En mindre bebyggelse omkring stationen, præget af den stejle bakke ned mod Hedeåens slugt.
  2. Den tætte ældre bebyggelse omkring Borgergade.
  3. Kellers Park og lystbådehavnen
  4. De nyere institutionsbyggerier langs H.O. Wildenskovsvej, herunder særligt området omkring Postens Vej.
  5. Det nyere beboelseskvarter mod syd med etageboliger, tæt-lav boliger og villaer samt et butikstorv.

Derudover udgør Mamrelund og Fjordvænget små bebyggelser med deres egen karakter. Ankomsten fra stationen eller via tunnelen under banen giver ikke nogen fornemmelse af bysamfundets størrelse. Der er ingen stationsbygning, kun et læskur. Bebyggelsen omkring Stationsvej er hovedsageligt opført i perioden 1920-1960.

I området omkring Borgergade findes en sammenbygget bebyggelse i gadelinje med kun få fungerende butikker. Det er pizzabar, kiosk og lign.

Butikscenteret i Søndergade trænger til en opdatering. Rækken af ældre murermestervillaer ligger tæt ud til gaden og med skoven i baggrunden. De udgør en fin helhed og er velholdte uden at være overmoderniserede. Bebyggelsen på Mamrelund er adskilt fra resten af byen af et stykke skov.

Mod syd, ned mod Fælleshåbskolen, er der udlagt nye boligområder på begge sider af Fælleshåbsvej.

Kellers Park, det tidligere institutionsområde, herunder lystbådehavnen, er omdannet til boligområde. Ombygningen af de eksisterende bygninger og indpasningen af nye villaer i landskabet er af en meget høj arkitektonisk kvalitet, og hele området er et af de mest attraktive boligområder i Danmark. Området rummer også det femstjernede Hotel Comwell.

Der er planlagt et stinet i området. Placeringen af stierne fremgår af kortet nedenfor.