Mål for Børkop

  • Afklare muligheder for fremtidig byvækst mellem Børkop og Brejning.

  • Omdanne og fortætte centret og bykernen for at skabe mere byliv og flere oplevelser.

  • Forbedre adgangen til det omgivende landskab fra byen.