Andkær

Indbyggertal (2016)

312 personer

Boligudbygning (2012-2016)

2 stk.

Restrummelighed

12 boliger

Nye udlæg

0 boliger

Andkær ligger naturskønt tæt på Munkebjergskoven og Vejle Fjord. Der er også kort afstand til Vejle. Byen ligger højt i det kuperede landskab. Fra en del af byen kan man se til industriområdet nord for Fredericia. Der er kun få servicefunktioner i byen, som mest har karakter af landsby. Der er busforbindelse til Vejle og Fredericia. Byen er præget af den slyngede bygade med små huse tæt ud til vejen. De fleste af gårdene ligger i udkanten af landsbyen.

På hjørnet Andkær Bygade/Skovbyvej er der en lille græsmark foran en gård. Marken er med til at understrege landsbykarakteren. Midt i Bygaden ligger 2 gårde overfor hinanden, begge med store kastanjetræer i indkørslen. Træerne er med til at give gaden karakter. I den østlige ende er der udsigt over landskabet, der falder ned mod Sellerup. Et muret transformatortårn markerer bygrænsen. Andkær ligger inden for kystnærhedszonen på 3 km. Der er endvidere væsentlige landsbrugsmæssige interesser omkring byen.