Ødsted

Indbyggertal (2016)

1.420 personer

Boligudbygning (2012-2016)

12

Restrummelighed

140 boliger

Nye udlæg

Et areal til erhvervsformål

Ødsted ligger højt i landskabet. Indkørslen fra Egtvedsiden går gennem en dramatisk dal, der er dannet af Ammitsbøl Bæk. Fra Mølkærvej, der løber vest om byen op til kirken, er der en flot udsigt dels over ådalen og Dammosen og dels mod kirken, som ligger højt. Mellem Ribevej og Mølkærvej ligger et stort villakvarter, der vender ryggen til Ribevej.

Byens kerne er desværre stort set forsvundet på grund af en vejudvidelse fra 1970´erne. En række sammenbyggede huse på nordsiden af Ribevej markerer, hvor vejen har gået tidligere. Der er lavet en ny park omkring ”Tommelise Dammen”. Det er også vigtigt at fastholde de byfunktioner, der er tilbage i byen. Vesterbyvej løber fra Ribevej mod vest til kirken. Vejen har et godt fortættet gaderum med små huse tæt langs vejen og store vejtræer. Det er vigtigt at bevare gaderummet her.