Retningslinje for bydelscentre

Der kan i afgrænsede bydelscentre lokalplanlægges for butikker. I Haderslev må bruttoetagearealet til butiksformål ikke overstige 5.000 m² i det enkelte bydelscenter. I Fredericia, Kolding og Vejle fastsætter byrådet det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte bydelscenter. Rammer for areal til butiksformål og maksimale butiksstørrelser fremgår af skemaet for bydelscentre i redegørelsen.

De afgrænsede bydelscentre er angivet på kortbilag Byerne.

Redegørelse

Byer over 20.000 indbyggere har mulighed for at afgrænse bydelscentre i den centrale del af bydele, og Fredericia, Haderslev, Kolding og Vejle har afgrænset bydelscentre i kommuneplanen.

Byer over 40.000 indbyggere fastsætter selv det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i det enkelte bydelscenter. Butiksstørrelserne følger de generelle regler i Planloven for dagligvarer og udvalgsvarer. Rammen for bydelscentre i Trekantområdet er fastsat som vist i skemaet:

Tabel 3 til retningslinje for bydelscentre indsættes