Det vil Trekantområdet

Anvende og fortsat udvikle bæredygtighedsværktøjet i lokalplanprocessen, så metoden bliver en naturlig og synlig del af dialogen og samarbejdet mellem udvikler og planlægger.