Hovedstruktur og retningslinjer

En kommuneplan består af en hovedstruktur, retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen. En hovedstruktur afspejler de overordnede mål for udvikling og arealanvendelse for en kommune.

Hovedstrukturen og retningslinjerne for Kommuneplan 2017-2029 omhandler både en fælles del for Trekantområdet og en del, der omhandler Vejle Kommune alene.

Den overordnede struktur beskriver Trekantområdets mål for byernes udvikling og udviklingen i det åbne land, og indeholder retningslinjer for planlægningen. Til de enkelte temaer kan der være knyttet arealudpegninger, som er vist på kortbilag.

For Vejle Kommune er der lavet retningslinjer for planlægningen og administrationen af udvalgte temaer eller afgrænsede geografiske områder.

Her kan du se kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer. Vælg emnerne i menuen til venstre.