Rammer for områder til offentlige formål

Generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser for områder til offentlige formål

Max bebyggelsesprocent Fælles opholdsareal Parkering
40% min. 15% Fastsættes i hvert enkelt tilfælde, under hensyn til anvendelsen