Generelle mål og rammer

Generelle mål og rammer, er mål og rammer, der gælder for en række områder. Rammerne er rammer for lokalplanlægning. Det vil sige, at en ny lokalplan skal overholde de generelle rammer for den pågældende anvendelse.

Det kan være krav til parkering, opholdsarealer, og bebyggelsesprocenter, men også andre mere kvalitative mål og rammer.

Du vælger mål og rammer fra menuen til venstre. For hver anvendelse er der både mål og rammer. Rammerne finder du under mål i menuen til venstre.