Kommuneplan 2017-2029

Byådet i Vejle Kommune vedtog den 29. november 2017 Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune og Trekantområdet. Planen er blevet til ved en delvis revision af Kommuneplan 2013-2025.

Du kan læse mere om kommuneplanens retsvirkning og dine muligheder for at klage her.

Kommuneplanen er den samlede plan for hele kommunens fysiske udvikling. I kommuneplanen kan du finde mål, regler og rammer for den fysiske udvikling i kommunen – både i byerne og i det åbne land.

Kommuneplanen skal give mulighed for fastholde og styrke den positive udvikling, som giver sig udtryk i, at flere og flere vælger at bosætte sig i kommunen. Ambitionen er, at kommunen skal udvikle sig til et sammenhængende, robust og bæredygtigt velfærdssamfund.

Vi skal håndtere mange udfordringer– klimaændringer, urbanisering, immigration, infrastruktur, ny teknologi, skiftende erhvervsformer, større ulighed. Med Vejle Kommunes nye resiliensstrategi har vi sat fokus på at håndtere disse udfordringer i partnerskaber med både indenlandske og internationale aktører.

Udviklingsperspektivet for kommuneplanen er som udgangspunkt 12 år, men Vejle Kommune ønsker at kigge længere frem. Derfor har vi indledt en proces, hvor vi sammen med andre aktører udforsker mulige udviklinger frem mod 2050. Det skal hjælpe os med at tage beslutninger, der kan gøre planlægningen robust i forhold til morgendagens udfordringer.

Vejle Kommune ønsker fortsat at omdanne og fortætte byerne, og koncentrere oplevelser og service for at give spændende bymiljøer. Nye boligområder skal udvikles, hvor behovet er størst og hvor der er god adgang til service og den overordnede infrastruktur. Områderne skal være fremtidssikrede i forhold til klimaændringer.

Naturen og de smukke landskaber er et stort plus for Vejle Kommune. Vejle Kommune arbejder på at skabe flere grønne oplevelser og styrke den bynære natur. I kommuneplanen kan man læse, hvor fokus vil være i den næste planperiode. I samarbejde med erhverv repræsentanter for erhvervslivet, friluftsliv, landdistrikter, turisme m.m. har Vejle Kommune udarbejdet en Erhvervs- og Udviklingsstrategi for VejleÅdal-Vejle Fjord. Strategien skal skabe nye udviklingsmuligheder for de mange interessenter i området.

Se filmen om kommuneplanen og hvorfor vi laver den herunder.