Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Aflastningsområder

Retningslinje for aflastningsområder

Der kan i afgrænsede aflastningsområder lokalplanlægges for nye butikker. Butiksstørrelsen i aflastningsområderne skal følge planlovens generelle bestemmelser, afhængig af butikstype.
Rammer for areal til aflastningsområder og restrummelighed fremgår af skemaet for aflastningsområder i redegørelsen.
De afgrænsede aflastningsområder er angivet på kortbilag Byerne.   

Redegørelse

De eksisterende aflastningsområder er placeret ved indfaldsvejene til Fredericia, Grindsted, Haderslev, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle til aflastning af bymidterne. Størrelsen af aflastningsområderne i Trekantområdet kan ikke ændres.

Butiksstørrelserne følger de generelle regler i Planloven for butikker til dagligvarer og udvalgsvarer.

 

 

 

*Eksisterende lokalplaner kan dog udnyttes.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00